TPS Baltic OÜ
Põhitegevusaladeks on kaubakaitsesüsteemide, video- ja valvesüsteemide, projekteerimine koos väljaehitamisega ning nende hilisem hooldus.Kõigil jaemüügiga tegelevatel firmadel tuleb kokku puutuda sellise negatiivse nähtusega nagu kaubakaod.
Seda osa kaubakadudest, mille tekitavad “kliendid”, on õigete meetmete kasutusele võtmisega võimalik suures osas ära hoida. Statistika põhjal tehtud uurimused näitavad, et õigesti valitud ja paigaldatud kaubakaitsesüsteemid vähendavad kaubakadu, mille tekkepõhjuseks on “klientide” poolt sooritatud vargused, 60%.
Nedap`i poolt toodetud kaubakaitsesüsteemid võimaldavad tõhusalt võidelda varguste vastu, vähendades oluliselt kadusid ja tõstes sellega teie firma kasumlikkust.Et anda kokkuvõttev ülevaade raadiosageduslike kaubakaitsesüsteemide plussidest ja eelistest teisi tehnoloogiaid kasutatavate süsteemide ees, loetleks “NEDAP” RF süsteemi võimalused ja omadused lühidalt alljärgnevalt:
• tehnoloogia kõige vanem (palju erinevaid võimalusi, kogemusi ja arendusi)
• tootjaid palju (suur konkurents hindade ja tehnoloogia valdkonnas)
• tervisele ohutu (elektromagnetvälja võimsus antennide vahel väga väike)
• turvaelementide deaktivatsioon (koos hinnalugemisega ja massiline)
• deaktivatsiooni kaugus (seadme hinna ja kauguse suhe optimaalne, turvaelement võib asetseda toote sees, deaktiveerimine võimalik, ilma turvaelemendi täpset asukohta teadmata)
• deaktivatsioon sõltuvalt hinna sisselugemisest (ilma hinna sisse lugemiseta ei toimu turvaelemendi deaktivatsiooni, paljudel scannneri tootjatel standardsed lahendused juba olemas)
• deaktivatsioon ohutu magnetinfokandjatele (ei kustuta infot panga- ega läbipääsukaartidel)
• kleebisturvaelemendi suurus (kahemõõtmeline kleebis)
• kleebisturvaelemendi toimimisele ei mõju tema painutamine.
• antennide vahekaugus (hinna ja vahekauguse suhe väga hea)
• fooliumi detektor (võimaldab avastada varguseks kasutatava varjestuse)
• OS/T tehnoloogia (võimaldab sooritada mitmeid toiminguid üle interneti)
Kaubakaitsesüsteemi tutvustuseks võiks kirjeldada lühidalt “NEDAP” lipulaeva OS/T süsteemi. (Open System Technology)
Lühidalt tähendab see seda, et süsteem on läbi modemi ja interneti kättesaadav igal momendil ja igas kohas, kus on olemas interneti ühendus. See annab võimaluse, teades kasutajaparoole, seadistada ja konfigureerida kogu süsteem ümber, teha kindlaks häired süsteemi töös, muuta kõiki parameetreid, saada infot alarmide tekkeallikate kohta ning vahetada tarkvara uuema ja kaasaegsama vastu ilma antenne vahetamata. Samuti on võimalik saada informatsiooni ka klientide hulga ja deaktivatsioonide kohta.(seda juhul kui on paigaldatud antennidesse kliendiloendurid ja süsteem ühendatud kassa ja deaktivatsioonisüsteemiga)
Reaalsuses tähendab see seda, et on võimalik viia reageerimisaeg vigade kõrvaldamiseks süsteemi töös miinimumini, hoides lisaks kokku kulutused transpordile ja saada mitmesugust müügitöö tõhustamiseks ja turvalisuse suurendamiseks vajalikku informatsiooni.